Ga naar de inhoud

Voor professionals

De behandeling en zorg aan mensen die een CVA (en de gevolgen daarvan) doormaken houdt rekening met een groot aantal factoren die de daadwerkelijke behandeling en zorg bepalen. Iedere mens, ziektebeeld en situatie zijn tenslotte uniek. Voorbeelden van deze factoren zijn: het leven vóór versus het leven na het CVA; het (on)vermogen om regie te voeren over het eigen bestaan; lichamelijke gevolgen en onzichtbare gevolgen; de leefomgeving. Een breed scala aan zorgprofessionals zetten zich samen met de CVA-patiënt en zijn naasten in om te werken aan een zo optimaal mogelijk herstel. In de zorg die leden van het CVA-netwerk bieden is ‘alles is revalidatie’ het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat alles wat een revalidant doet (of dit ontbijten is, zich verplaatsen is of speciale oefeningen zijn) gericht is op herstel van zelfstandig functioneren. 

Deskundigheidbevordering

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen organiseert scholingen voor professionals die CVA-zorg verlenen. Elk jaar is er de ketenscholing neuro revaliderend werken en enkele activiteiten rondom een thema uit de CVA-zorg. Maak een keuze voor wat jou interesseert en wat je in de praktijk nodig hebt. Voor 2024 presenteren we hier later een programma.

 • Neurorevalidatie - ketenscholing
  De ketenscholing neuro revaliderend werken voor verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3-4) vindt tweemaal per jaar plaats, in voor- en najaar. De scholing bestaat uit vier lesdagen. Een thuiswerkopdracht en toetsing maken het compleet. Na afloop ontvang je een certificaat. De docenten in deze scholing zijn zeer ervaren in neurorevalidatie en zijn werkzaam bij de leden van het CVA-netwerk. Voor de scholing in het voorjaar 2024 zijn nog plaatsen vrij. De data zijn: 7 maart, 8 maart, 12 april en 24 mei. Het exacte programma volgt hier later.
  Als je werkzaam bent bij een van onze lidorganisaties en je wil meer weten over deze ketenscholing, dan kun je terecht bij de coördinator van de scholing, Merel Claessen-Cooijmans. Mail of bel haar T 040 239 8099
 • Symposium 2 november 2023. Voorkom erger na een beroerte!
  In het kader van de wereld beroertedag 2023.
  Het was een goed bezocht symposium met twee lezingen en zeven pitches. Van de lezingen kun je de powerpoint presentatie nalezen. 
  Tijdverlies is hersenverlies. Welk verschil maakt snel (be)handelenvoor herstel na een beroerte. klik hier
  Voorkomen van een nieuwe beroerte. Leefstijl als onderdeel van nazorg. Voorbeeld van RISE. klik hier.

 

  

Richtlijnen en Regionale Transmurale Afspraken (RTA)

Bij het geven van goede CVA-zorg gebruik je als professional informatie en richtlijnen die gebaseerd zijn op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ervaringen van professionals en patiënten.

Elke beroepsgroep kent zijn eigen richtlijnen. In het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen gaan we ervan uit dat elke discipline zijn richtlijnen kent en actief toepast.

Daarnaast maken en gebruiken we afspraken tussen organisaties en disciplines in de regio (Eindhoven en de Kempen) die samenwerken om mensen goede CVA-zorg en een soepele patiëntenreis te bieden. Deze regionale samenwerkingsafspraken gaan over wie, wat en op welk moment aan behandeling en zorg biedt en welke informatieverstrekking (aan de patiënt en aan betrokken zorgverleners) daarbij hoort.

We willen deze informatie in de toekomst op deze website ontsluiten. Je kunt er nu naar vragen bij de netwerkcoördinator CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl

Nieuws en advies

Bij het landelijke Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) vind je kennis en nieuws over CVA zorg. Ben je werknemer bij een van de hierboven genoemde leden of samenwerkingspartners dan kun je op naam van het CVA netwerk een account aanmaken bij het KNCN en gebruikmaken van de kennisbank. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Vragen en advies

Als professional kom je vragen en onderwerpen tegen waar je niet meteen raad mee weet of je hebt behoefte aan advies.
Je kunt terecht bij:

Links en handige apps

 • Regionale Transmurale Afspraken ZO Brabant. App: RTA ZOB
 • Toegankelijkheid van uiteenlopende locaties. App: Ongehinderd
 • Gezondheid, betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid. App: Thuisarts
 • Medicijnwekkers en herhaalrecepten. App: Medapp
 • App: blokje om, ommetje lopen, Gezondheid (iPhone), Google fit (android telefoon)
Ga naar de inhoud