Ga naar de inhoud

Voor professionals

De behandeling en zorg aan mensen die een CVA (en de gevolgen daarvan) doormaken houdt rekening met een groot aantal factoren die de daadwerkelijke behandeling en zorg bepalen. Iedere mens, ziektebeeld en situatie zijn tenslotte uniek. Voorbeelden van deze factoren zijn: het leven vóór versus het leven na het CVA; het (on)vermogen om regie te voeren over het eigen bestaan; lichamelijke gevolgen en onzichtbare gevolgen; de leefomgeving. Een breed scala aan zorgprofessionals zetten zich samen met de CVA-patiënt en zijn naasten in om te werken aan een zo optimaal mogelijk herstel. In de zorg die leden van het CVA-netwerk bieden is ‘alles is revalidatie’ het uitgangspunt. Dit wil zeggen dat alles wat een revalidant doet (of dit ontbijten is, zich verplaatsen is of speciale oefeningen zijn) gericht is op herstel van zelfstandig functioneren. 

Deskundigheidsbevordering

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen organiseert scholingen voor professionals die CVA-zorg verlenen. Elk jaar is er de ketenscholing neuro revaliderend werken en enkele activiteiten rondom een thema uit de CVA-zorg. Maak een keuze voor wat jou interesseert en wat je in de praktijk nodig hebt. Aankondigingen en wijze van aanmelden komen steeds hieronder.

  • Neurorevalidatie - ketenscholing
    De ketenscholing neuro revaliderend werken voor verpleegkundigen en verzorgenden (niveau 3-4) vindt tweemaal per jaar plaats, in voor- en najaar. De scholing bestaat uit vier lesdagen. Een thuiswerkopdracht en toetsing maken het compleet. Na afloop ontvang je een certificaat. De docenten in deze scholing zijn zeer ervaren in neurorevalidatie en zijn werkzaam bij de leden van het CVA-netwerk. Voor de scholing in het voorjaar 2024 zijn nog plaatsen vrij. De data zijn: 7 maart, 8 maart, 12 april en 24 mei. 
    Als je werkzaam bent bij een van onze lidorganisaties en je wil meer weten over deze ketenscholing, dan kun je terecht bij de coördinator van het CVA-Netwerk mail of bel haar T 0658830899

Symposium

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen organiseert twee maal per jaar een symposium. Zoals dat op 6 juni over ‘Werken aan herstel en zelfredzaamheid na een CVA’ in het Máxima Medisch Centrum. Lees er hier meer over.

 

Richtlijnen en Regionale Transmurale Afspraken (RTA)

Bij het geven van goede CVA-zorg gebruik je als professional informatie en richtlijnen die gebaseerd zijn op de meest actuele wetenschappelijke inzichten en ervaringen van professionals en patiënten.

Zie hier alle actuele en relevante landelijke zorgstandaarden en richtlijnen rondom CVA/NAH.

Elke beroepsgroep kent ook zijn heel eigen richtlijnen. In het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen gaan we ervan uit dat elke discipline zijn richtlijnen kent en actief toepast.

Daarnaast maken en gebruiken we afspraken tussen organisaties en disciplines in de regio (Eindhoven en de Kempen) die samenwerken om mensen goede CVA-zorg en een soepele patiëntenreis te bieden. Deze regionale samenwerkingsafspraken gaan over wie, wat en op welk moment aan behandeling en zorg biedt en welke informatieverstrekking (aan de patiënt en aan betrokken zorgverleners) daarbij hoort.

We willen deze informatie in de toekomst op deze website ontsluiten. Je kunt er nu naar vragen bij de netwerkcoördinator CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl

Ga naar de inhoud