Ga naar de inhoud

Wie zijn we?

Het NAH netwerk Zuidoost Brabant is een samenwerkingsverband dat bestaat uit organisaties, formele zorgverleners, onafhankelijke belangenbehartigers, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het netwerk biedt zorg en geeft ondersteuning aan mensen met NAH in Zuidoost Brabant, in alle levensfasen en op alle levensdomeinen. Centraal hierbij staan de eigen kracht en wensen en behoeften van de persoon zelf en de naastbetrokkenen. We ondersteunen in het voeren van de eigen regie.
De samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid bij het verbeteren van de zorg aan mensen met NAH.

Voor wie?

Mensen met hersenletsel en hun naasten (hersenletsel treft ook de naastbetrokkenen, doordat er ‘een breuk in de levenslijn’ kan optreden);

 • Regionale patiëntenverenigingen;
 • Informele zorgverleners: ervaringsdeskundigen en/of vrijwilligers;
 • Onafhankelijk cliëntondersteuners en belangenbehartigers;
 • Wijkverpleegkundigen, medewerkers wijkteams en verwijzende instanties;
 • Huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, eerste- en tweedelijnsbehandelaars en (gecertificeerde) zorg- en welzijnsaanbieders voor mensen met hersenletsel;
 • Zorgverzekeraars en gemeenten.

Stuurgroep en werkgroepen

Centraal staat de stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit 15 tot 20 organisaties die 4 keer per jaar bij elkaar komen. Onder de stuurgroep vallen diverse werkgroepen en wordt voorgezeten door de netwerkcoördinator.

De netwerk coördinator is daarnaast ook betrokken bij:

 • Landelijk overleg over NAH/ hersenletsel.
 • Kennisnetwerk CVA Nederland.
 • Breinlijn.
 • Regionaal overleg over ontwikkeling van NAH ervaringsdeskundigheid en brengen van ervaringsperspectief.
 • Opstellen van en uitvoering geven aan het Meerjarenplan NAH netwerk Zuidoost Brabant.

klik op de afbeelding om te vergroten

Ga naar de inhoud