Ga naar de inhoud

Werkgroep Ervaringsdeskundigheid

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant heeft een Werkgroep Ervaringsdeskundigheid met als doel de inzet van ervaringsdeskundigheid in de regio te vergroten op 4 pijlers:

De betrokken organisaties zijn allen actief in regio op het gebied van ervaringsdeskundigheid en NAH zoals NAH Netwerk Zuidoost Brabant,  Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl,  Stichting NAH kracht, Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant en NAH-ja!

 

Voorlichting door Ervaring

Ervaringsdeskundigen worden regelmatig ingezet om voorlichting te geven aan zorgprofessionals. Zij hebben de training "NAH Ervaringsverhaal" gevolgd bij Stichting NAH kracht of zijn geschoolde Ambassadeurs van Patiëntvereniging hersenletsel.nl. Hun ervaringen moeten het startpunt zijn voor inspiratie voor goede NAH zorg en ondersteuning in de regio.

Ook heeft Stichting NAH kracht een samenwerking met de Fontys Hogeschool waar ervaringsverhalen onderdeel zijn van het lesprogramma. En worden er bij verschillende symposia over de zorg ook ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun ervaringsverhaal te vertellen.

Daarnaast zijn ervaringsdeskundigen onderdeel van de Training niet-aangeboren hersenletsel  van de Mee Academie die gegeven wordt aan het Sociaal domein. 

NAH-ja!
Ook kunnen ervaringsverhalen gedeeld worden in de vorm van toneel sketches. 

NAH-ja zet sterren met niet-aangeboren hersenletsel op het podium. Met creativiteit en humor laten zij zien wat een leven met NAH inhoudt. En wat er anders kan! Op hun website vind je meer informatie en voorbeelden.

Interesse in aanbod van ervaringsverhalen? Mail: ervaringsdeskundigheid@nahzobrabant.nl

Ondersteuning

Ervaringsdeskundigen hebben meerwaarde voor lotgenoten. Zij hebben begrip en herkennen situaties. Vanuit deze ervaringskennis kunnen zij waarde toevoegen aan de bestaande zorgverlening.

Deze ervaringsdeskundigen hebben de training Ervaringskracht gevolgd bij Stichting NAHkracht of zijn ervaren ambassadeurs van Hersenletsel.nl

Zij ondersteunen lotgenoten op verschillende manieren:

  • Inloopspreekuren bij SWZ Activiteitencentrum en Libra Blixembosch in Eindhoven en Veldwijzer in Veldhoven 
  • Organiseren van lotgenotencontact groepen in de regio
  • Via Breinlijn is de mogelijkheid tot één-op-één telefonische ondersteuning of door huisbezoek(en)
  • Buddy vanuit hersenletsel.nl kan ingezet worden als een 'maatje 'om activiteiten mee te gaan doen of als ontlasting voor de mantelzorger. De frequentie en activiteiten worden samen bepaald.

Activiteiten in de regio

Er zijn al vele activiteiten en initiatieven in de regio, maar daar kan altijd meer bij.

Daarom dagen we de ervaringsdeskundigen uit om zelf activiteiten te starten voor mensen met hersenletsel en/ of naasten. Dat kan in de vorm van lotgenoten contact, maar ook kookclubs, wandelgroepen, theatergroep etc.

Uiteraard moeten zij dan wel over communicatie vaardigheden beschikken maar ook in staat zijn om een activiteit te organiseren. Daarom is er het "Stappenplan NAH activiteiten" ontwikkeld. Dat helpt bij keuzes maken 'wat' je wilt organiseren, voor 'wie' maar ook 'wat je daarvoor nodig' hebt en 'welke samenwerkingspartners' er in de regio zijn. 

Dit stappenplan ondersteund om de stap naar DOEN te zetten.

Woordvoerders in de regio

Ervaringsdeskundigen zijn voor het NAH netwerk Zuidoost Brabant heel erg belangrijk.

Bij de activiteiten van het netwerk staat de patiënt centraal en de ervaringsdeskundigen geven deze 'patiënt' een stem. Kortom zij zijn onderdeel in alles wat wij doen! Zij zijn vertegenwoordigt in het bestuur en stuurgroep,  en nemen deel in alle werkgroepen en projecten. 

Daarnaast heeft het netwerk ook nog een klankbordgroep die uit 6 ervaringsdeskundigen bestaat. Zij zijn actief in de regio en fungeren als inspiratiebron en sparringpartner van de netwerkcoördinator.

Hier vind je meer informatie over de organisatie van het NAH netwerk.

Ga naar de inhoud