Ga naar de inhoud

Wat is een CVA-netwerk?

Een CVA-netwerk is een samenwerkingsverband van zorgorganisaties in een bepaalde regio. Het CVA-netwerk heeft als doel de diagnostiek, behandeling en zorg voor mensen na een beroerte zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen de aangesloten zorgorganisaties de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van CVA-zorg in de regio Eindhoven en de Kempen waarborgen en verbeteren. De netwerkcoördinator, Marjan Hoeijmakers, is het aanspreekpunt.
Het contactadres is CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl 
T: 0658830889 op dinsdag en donderdag.

Het werkgebied van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen betreft de gemeenten:

 • Eindhoven
 • Veldhoven
 • Bergeijk
 • Bladel
 • Eersel
 • Oirschot
 • Reusel-De Mierden
 • Valkenswaard

De ambitie van het CVA- netwerk

Het CVA-netwerk in de regio Eindhoven-de Kempen wil voor ieder die dit nodig heeft:

 • de meest optimale CVA diagnostiek, -behandeling, revalidatie en zorg bieden op basis van de zorgstandaard CVA, actuele richtlijnen en regionale afspraken
 • een vloeiende ‘reis’ voor mensen met een beroerte realiseren waarbij deze zo min mogelijk hinder ondervindt van overgangen naar een andere instelling, afdeling of professional
 • de vraag van de persoon met een beroerte en zijn naaste(n) leidend laten zijn
 • zich richten op eigen regie en op zo goed en zelfstandig mogelijk leven met de gevolgen van een beroerte

De bij het CVA-netwerk aangesloten organisaties doen dit in samenwerking met partners in de NAH-zorg (NAH betekent niet-aangeboren-hersenletsel).

Leden -  netwerkpartners

In 2023 werken zeven organisaties, op basis van een nieuw samenwerkingsconvenant, in het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen samen aan kwalitatieve, beschikbare en continue CVA-zorg. Het contactadres van het netwerk is CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl

Zeven leden

 1. Archipel zorggroep – Geriatrische Revalidatie Dommelhoef
 2. Catharina Ziekenhuis Eindhoven - Diagnostiek, behandeling, zorg
 3. Libra Revalidatie en Audiologie – Medisch Specialistische Revalidatie Blixembosch
 4. Máxima Medisch Centrum - Diagnostiek, behandeling, zorg
 5. Vitalis groep – Geriatrische Revalidatie Brunswijck en Wissehaege
 6. Zorg in Oktober – Geriatrische Revalidatie Merefelt en Floriaan
 7. Zuidzorg - Zorg en begeleiding thuis

Structuur

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen heeft een regiegroep, vijf expertgroepen, en (tijdelijke) werkgroepen. Klik hier voor een schematische weergave.

De netwerkcoördinator informeert, coördineert, faciliteert en verbindt daarbij. Je kunt contact opnemen met de coördinator door een mail te sturen aan CVA-netwerk@catharinaziekenhuis.nl of door te bellen op T 0658830889 (dinsdag en donderdag)

Voor de ontwikkeling van goede CVA-zorg en afstemming met professionals in de eerstelijnszorg werken we samen met de volgende partners:

Ook het landelijke Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) is een partner van belang. Ben je werknemer bij een van de hierboven genoemde leden of samenwerkingspartners dan kun je op naam van het CVA netwerk een account aanmaken bij het KNCN.

Download informatie

Producten van het netwerk

Het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen maakt zo nu en dan een product dat u hieronder kunt downloaden.

 • Omgaan met de gevolgen van hersenletsel
  Dit boekje voor patiënten en naasten geeft een samenvatting van hersenletsel, de gevolgen daarvan en tips hoe u kunt omgaan met de gevolgen.
 • Verwijzing na een beroerte
  Een boekje speciaal voor verwijzers. Het is een samenvatting van specialistische hulpverlening die ingezet kan worden na het doormaken van een beroerte.

Documenten van het netwerk

 • Samenwerkingsconvenant 2023
  De manier waarop de leden van het CVA Netwerk Eindhoven-de Kempen samenwerken is vastgelegd in een convenant. Hier kunt u het samenwerkingsconvenant 2023 downloaden.
 • Jaarplan
  Het CVA-netwerk werkt met een jaarplan c.q. activiteitenplan. Dit plan is een uitwerking van de speerpunten die (twee)jaarlijks door alle betrokken netwerkpartners zijn aangewezen en door de regiegroep zijn vastgesteld. De netwerkpartners initiëren en voeren gezamenlijk projecten en activiteiten uit.
  Jaarplan 2024
  Meerjarenplan 2024-2026
  Jaarplan 2021-2023
 • Jaarverslag
  in het jaarverslag leest u over wat er in het voorgaande jaar is gedaan en gerealiseerd door het CVA netwerk. Voor het jaarverslag 2022 klik hier.
Ga naar de inhoud