Ga naar de inhoud

Wat is een ervaringsdeskundige?

“Een ervaringsdeskundige is iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis in staat is deze kennis, in welke vorm dan ook, door te geven aan anderen.” Aldus Eric van der Eerden van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

Deze omschrijving laat zien dat het gaat om kennis die is gebaseerd op persoonlijke ervaring, die is verrijkt met andere ervaringen en bronnen. Ervaringsdeskundigen kunnen deze kennis overigens niet alleen doorgeven, maar zijn ook in staat deze in te zetten ten behoeve van anderen. 

Verschillende vormen van Ervaringsdeskundigheid

Vrijwilliger met ervaringskennis:

Deze persoon doet vrijwilligerswerk waarbij zijn ervaringskennis een pré kan zijn maar niet noodzakelijk.

Vrijwilligers ervaringsdeskundigen met ervaringskennis

  1. Deze personen hebben een cursus gevolgd waardoor zij in staat zijn om hun ervaringsverhaal informatief en gestructureerd te kunnen vertellen, verstaanbaar kunnen praten met eenvoudig en toegankelijke taalgebruik.

    Doel: bevorderen dat binnen de zorgverlening het perspectief van cliënten en hun naasten goed wordt meegenomen. Door het vertellen van hun ervaringsverhaal kunnen zij (toekomstige) (zorg)professionals inspireren om verder te kijken dan de medische kant van de patiënt en hen inzicht geven in de gehele patiëntreis met alle aspecten die daarbij komen kijken. Het patiëntperspectief onder de aandacht brengen.

    Doelgroep: Zorgprofessionals/ hulpverleners

  2. Deze personen hebben een cursus gevolgd waardoor zij in staat zijn om hun ervaringskennis in te kunnen zetten om lotgenoten te ondersteunen in hun herstelproces. Dit kan op verschillende vlakken worden ingezet; bijvoorbeeld voor individuele herstelondersteuning, maatjes- of buddyprojecten, voorlichting geven over hersenletsel of het organiseren van lotgenotencontact.

    Doel: Ervaringsdeskundigen met ervaringskennis zijn van toegevoegde waarde naast de hulpverleners. Een ervaringsdeskundige kan meestal net iets dichterbij een cliënt komen dan een hulpverlener omdat er sprake is van een min of meer gedeelde ervaring. Met herstelervaring als bagage zijn zij als geen ander in staat om zich te verplaatsen in de leefwereld van de cliënt. Bovendien kunnen zij op basis van gelijkwaardigheid met de cliënt als een professionele schakel optreden tussen de cliënt en het zorgsysteem. Doorgroeimogelijkheden naar professional ervaringsdeskundige met ervaringskennis.

    Doelgroep: mensen met NAH

Wil jij ook graag een vrijwillige ervaringsdeskundige worden in de regio Zuidoost Brabant kijk dan hier.

Professional met ervaringskennis

Deze persoon is meestal weer (gedeeltelijk) werkzaam in zijn oude baan of heeft nieuw werk gevonden dat passend is bij zijn/ haar belastbaarheid. De ervaringskennis is geen onderdeel van de werkzaamheden.

 

Professional ervaringsdeskundige met ervaringskennis

Deze persoon in als zorgprofessional werkzaam bij een organisatie of instelling waarbij zijn ervaringskennis van toegevoegde waarde / noodzakelijk is voor het uitoefenen van deze week werkzaamheden. In deze gevallen heeft de ervaringsdeskundige een arbeidscontract en ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

Vacature Ervaringsdeskundige coördinator NAH - Werken bij Reade.nl

Het verhaal van ervaringsdeskundige Jeannette Heijting (hersenz.nl)

Ervaringsdeskundigen weten hoe het is en voelt - MEE Utrecht, Gooi en Vecht (mee-ugv.nl)

Professional ervaringsdeskundige met een Associate degree ervaringsdeskundigheid
(2 jarige hbo-opleiding)

Deze persoon is na het behalen van het diploma deskundig op het gebied van herstelondersteunende zorg en welzijn, vanuit je eigen ervaring. Je werkt bijvoorbeeld in een herstelacademie, in Flexible Assertive Community Treatment (FAC-T)-teams of in beschermde woonvormen.

Als ervaringsdeskundige lever je een bijdrage aan de zorg voor cliënten binnen zorg of welzijn, dit doe je vanuit zowel individuele als collectieve ervaringskennis.

Het doel van de opleiding Ervaringsdeskundige is om ervaringskennis om te zetten naar ervaringsdeskundigheid, op basis van persoonlijke ervaringen over een bepaald onderwerp, zoals gezondheid, verslaving of psychische aandoeningen.

Ga naar de inhoud