Ga naar de inhoud

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen

Klik op hier om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen te downloaden.
Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van deze zorgstandaard en bruikbare tools voor implementatie. 
Lees meer over de herziening.

Zorgstandaard THL kinderen en jongeren

Klik hier om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor kinderen en jongeren te downloaden. 

Deze zorgstandaard doorloopt een actualisatie. Naar verwachting zal deze opgeleverd worden in het laatste kwartaal van 2023.

De onderstaande samenvattingskaarten zijn gebaseerd op de geactualiseerde versie.

Samenvattingskaart licht traumatisch hersenletsel 

Samenvattingskaart middelzwaar/ernstig traumatisch hersenletsel 

Samenvattingskaart langdurige bewustzijnsstoornis 

Infographic herkennen THL voor jeugdgezondheidszorg/jeugdartsen 

Zorgstandaard CVA/TIA

De laatste versie van de zorgstandaard CVA/TIA is te vinden op de website van onze partner CVA Kennisnetwerk Nederland

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van deze zorgstandaard en bruikbare tools voor implementatie. Lees meer over de herziening.

 

 

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie.

De brochure is als PDF gratis beschikbaar klik hier. Meer info is te vinden via werkenmethersenletsel.nl

Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel

In 2023 is er een hernieuwde versie van de Handreiking Eerstelijns herstelzorg te vinden op de website van onze partner CVA Kennisnetwerk Nederland

Doel van de Handreiking is om aanbevelingen te doen over het leveren van passende zorg voor personen met hersenletsel in de eerste lijn. Deze Handreiking heeft via onderzoek antwoord gegeven op drie deelvragen welke voortkwamen uit geïdentificeerde probleemgebieden:

  • Het is onduidelijke welke kennis en vaardigheden ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig hebben gezien de hulpvraag;
  • Het is onduidelijk hoe de juiste zorg op de juiste plek kan worden geboden binnen een regionale samenwerking;
  • De vindbaarheid van de juiste therapeut is beperkt en zowel patiënten als zorgverleners en verwijzers missen het overzicht hierin.

Momenteel wordt gewerkt verder (inhoudelijke) ontwikkeling, onderzoek en implementatie.

Ga naar de inhoud