Meteen naar de inhoud

Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen

Klik op hier om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor volwassenen te downloaden.
Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van deze zorgstandaard en bruikbare tools voor implementatie. 
Lees meer over de herziening.

Zorgstandaard THL kinderen en jongeren

Klik hier om de Zorgstandaard traumatisch hersenletsel voor kinderen en jongeren te downloaden
De herziening voor deze zorgstandaard is in Q2 2021 van start gegaan. Bekijk jaarplan van de Hersenalliantie voor alle inhoudelijke activiteiten.

 

Zorgstandaard CVA/TIA

De laatste versie van de zorgstandaard CVA/TIA is te vinden op de website van onze partner CVA Kennisnetwerk Nederland

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen, die een CVA of TIA hebben doorgemaakt, en hun naasten.

Momenteel wordt gewerkt aan de herziening van deze zorgstandaard en bruikbare tools voor implementatie. Lees meer over de herziening.

 

 

Informatiebrochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk'

Hersenletsel en re-integreren naar werk kan een behoorlijke uitdaging zijn die goede begeleiding vraagt. Vroegtijdige informatievoorziening aan mensen met hersenletsel kan helpen. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk geeft mensen met hersenletsel en naasten vroegtijdig waardevolle tips en informatie.

De brochure is als PDF gratis beschikbaar klik hier. Meer info is te vinden via werkenmethersenletsel.nl

 

Skip to content