Ga naar de inhoud

Hersenletsel en kinderen

Hersenletsel overkomt ook kinderen en jongeren. Zoals een val op het hoofd, een hersentumor of hersenvliesontsteking. Zuurstoftekort door een bijna verdrinking kan eveneens hersenletsel veroorzaken.

Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd goed herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van NAH (jaren) lang verborgen blijven, omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Wat zijn de signalen en hoe kunt u ze herkennen? 

De gevolgen voor familie en kinderen zijn ingrijpend, zoals u kunt lezen op Hersenuitleg.nl. 

Wegwijzer

Bij het Netwerk Kind & NAH vinden ouders en professionals allerlei informatie en tips voor kinderen met NAH.

Voor meer informatie over NAH bij kinderen als gevolg van een hersentumor kunt u ook terecht bij de Vereniging van Ouders van Kinderen met Kanker (VOKK). Zij hebben een verwijsgids op hun website staan t.b.v. ouders van kinderen met hersentumoren.  

Indien uw kind NAH heeft en u wilt dit laten onderzoeken of behandelen in een centrum in de regio dat specifiek gericht is op kinderen, dan kunt u hiervoor terecht bij Libra Revalidatie & Audiologie of SWZ. 

In de Zorgstandaard THL voor Kinderen & Jongeren staat wat u kan verwachten in het gehele spectrum van zorgverlening (zorgcontinuüm): de behandeling, organisatiestructuur van het zorgproces (de ketenorganisatie) en de bijbehorende kwaliteitsindicatoren.

Onderwijsprotocol 

Het ondersteunen van kinderen en jongeren met gevolgen van NAH in het onderwijs is belangrijk, omdat zowel uit de literatuur als uit de praktijk naar voren komt dat de onderwijsbehoefte van deze kinderen en  jongeren na het oplopen van hersenletsel drastisch verandert. Om deze  reden is het NAH onderwijsprotocol opgesteld. 

Achtergrondinformatie en advies voor onderwijs aan leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel is ook te vinden  in “Hét NAH boekje voor onderwijs”, geschreven door Carla Hendriks, Martine Kapitein, René Steinmann voor zowel het regulier als speciaal basis en voortgezet onderwijs. 

Carla Hendriks, GZ psycholoog Heliomare en mede-auteur van het boekje: "Ouders krijgen te maken met veel veranderingen nadat hun kind hersenletsel heeft opgelopen. Veranderingen in de ontwikkeling van het kind maar ook met veranderingen in onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden. Het boekje is heel praktisch en overzichtelijk. Het geeft de leerkracht achtergrondinformatie en advies. In het boekje wordt besproken waar leerlingen met NAH mee te maken krijgen tijdens verschillende fasen en transitiemomenten en op welke ontwikkelingsdomeinen gevolgen zich kunnen uiten (fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal). Deze domeinen worden uitgewerkt en leerkrachten lezen hierop tips en praktische handelingsadviezen hoe zij hiermee om kunnen gaan." 

Voor kinderen

SpeelsBrein is een werkboek voor ouders met kinderen tot vier jaar met kwetsbare hersenen. Het werkboek helpt ze op een leuke manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. 

Ga naar de inhoud