Ga naar de inhoud
Logo Breinlijn

Een vraag over Hersenletsel?

Neem contact met ons op!

Breinlijn is een gratis landelijk loket waar je terecht kunt met alle vragen over hersenletsel. Een hersenletsel deskundige in jouw regio verwijst je naar passende zorg en ondersteuning.

Wij denken met je mee en helpen je verder op weg!

Breinlijn is er ook voor professionals!

BREINLIJN: 085 - 225 02 44

Het hersenletselteam 

Mensen met NAH, familieleden, zorg- en hulpverleners en andere betrokkenen kunnen terecht bij het Hersenletselteam als ze geen oplossing kunnen vinden voor de ingewikkelde problemen. Het Hersenletselteam is speciaal gericht op mensen met NAH. Doel van het Hersenletselteam is om hulpverleners, cliënten en hun omgeving te adviseren over de juiste vorm(en) van hulpverlening in de specifieke situatie.  

Het Hersenletselteam bestaat uit een aantal deskundigen uit de verschillende sectoren in de gezondheidszorg (bijv. revalidatiearts, verpleeghuisarts, neuropsycholoog, psychiater, maatschappelijk werker, thuiszorg verpleegkundige, orthopedagoog) . Zij onderzoeken gezamenlijk de vraag, waardoor men eerder de juiste zorg op de juiste plek vindt.

Het hersenletselteam adviseert ten aanzien van de te volgen trajecten bij problemen/vragen rond Niet-Aangeboren Hersenletsel op de gebieden: 

  • diagnostiek 
  • behandeling 
  • begeleiding 
  • coördinatie 
  • wonen (geen plaatsing of wachtlijst informatie)
  • dag- en vrijetijdsbesteding
  • arbeid/scholing 

Werkwijze 

De hersenletseldeskundige van het Hersenletselteam is op de hoogte van welzijnsactiviteiten en organisaties die zorg, hulp en ondersteuning bieden aan mensen met hersenletsel en hun directe omgeving. Na aanmelding beoordeelt de hersenletseldeskundige of de betreffende cliënt tot de doelgroep van het Hersenletselteam behoort. Indien mogelijk adviseert de hersenletseldeskundige direct.  

Als dit niet mogelijk is, formuleert de hersenletseldeskundige, samen met de betrokkenen, een adviesvraag voor het Hersenletselteam of een lid van dit team. 

Ga naar de inhoud