Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » EMDR bij NAH en PTSS

EMDR bij NAH en PTSS

PTSS komt relatief vaak voor bij patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In de
praktijk wordt PTSS bij deze doelgroep echter niet altijd goed herkend. Daarnaast is men
soms huiverig om PTSS bij deze groep te behandelen conform de richtlijnen.

Onderzoek van Ellen Jacobs wijst uit dat NAH-patiënten met PTSS goed kunnen profiteren van EMDR-therapie en dat de behandeling veilig is. Deze bevindingen sluiten aan bij wat we zien bij andere doelgroepen met comorbiditeit zoals psychose en LVB en bij ervaringen uit de praktijk bij de beschreven doelgroep. Lees hieronder het hele artikel.

De resultaten zijn positief, maar gebaseerd op retrospectief verzamelde dossiergegevens. Daarom hebben de onderzoekers inmiddels ook een door de VEN gesubsidieerde experimentele studie uitgevoerd naar het effect van EMDR-therapie bij vier NAH-patiënten
met PTSS. De resultaten van deze studie worden binnenkort gepubliceerd.

Ellen Janssen werkt als klinisch neuropsycholoog bij het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie van GGZ Oost Brabant. Ze verricht wetenschappelijk onderzoek naar
PTSS bij volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel als buiten promovendus aan de Universiteit Maastricht en in samenwerking met het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg.

Ga naar de inhoud