Ga naar de inhoud
Home » Nieuws » Casemanager Hersenletsel verder onder naam “Metgezel”

Casemanager Hersenletsel verder onder naam “Metgezel”

Casemanager Hersenletsel gaat verder onder een andere organisatie, met een andere naam. Na vijf jaar loopt de pilot Casemanager Hersenletsel op 31 december 2023 ten einde. Het succes van de pilot heeft ertoe geleid dat het ministerie van Vws deze ‘gespecialiseerde cliëntondersteuning’ de komende jaren blijft financieren. Voor de uitvoering heeft Vws in 2023 een subsidietender uitgeschreven.

De subsidie voor de komende vijf jaar is toegekend aan een alliantie van organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning, die onder de naam Metgezel zal gaan werken. Zorgbelang inclusief is penvoerder van deze alliantie. Zij gaan de gespecialiseerde cliëntondersteuning uitvoeren voor vijf doelgroepen, waaronder niet-aangeboren hersenletsel. De meeste casemanagers hersenletsel zullen hun werk gewoon voortzetten, vanuit Metgezel. Bovendien zullen casemanagers hersenletsel straks in heel Nederland beschikbaar zijn, zowel voor volwassenen als voor jeugdigen.

Afgelopen jaren heeft een team van vijfendertig casemanagers bijna duizend mensen met hersenletsel, hun naasten en betrokken professionals ondersteund. Onder leiding van projectleider Judith Zadoks en coördinator uitvoering Natska Jansen is een succesvolle werkwijze ontwikkeld, waarbij professionals met hersenletselexpertise vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgen om te doen wat nodig is voor mensen met hersenletsel en hun naasten. Daarbij gaat het niet om zorg of ondersteuning zelf, maar om het organiseren en coördineren daarvan.

Casemanagers hersenletsel zijn er vooral voor complexe, vastgelopen situaties, aanvullend op de bestaande zorg. De casemanagers nemen niets over, integendeel, ze werken juist aanvullend op de reguliere zorg en zijn erop uit van elkaar te leren.

Voor meer informatie zie onderstaande brochure.

Ga naar de inhoud