Ga naar de inhoud

Over hersenletsel

Een beschadiging aan de hersenen die na de geboorte ontstaat, noemen we niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een deel van de hersenen is dan zo beschadigd, dat ze niet meer normaal kunnen werken.NAH is geen medische diagnose maar een verzamelnaam voor de verschillende uitingsvormen van hersenletsel.

Niet-Aangeboren Hersenletsel is onder te verdelen in twee groepen:

 • Traumatisch hersenletsel, ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam (b.v. een verkeersongeluk, ongelukkige val, harde klap op het hoofd of het shaken baby-syndroom).
 • Niet-traumatisch hersenletsel, ontstaan door een proces in het lichaam (b.v. een hersenbloeding, tumor, zuurstofgebrek door bijna-verdrinking of vergiftiging door drugs).
 • Het leven van mensen met NAH en hun naaste omgeving staat in 1 keer op z'n kop. Er is sprake van een breuk in de levenslijn, waardoor er een tijd van voor en een tijd van na het hersenletsel ontstaat. Het kan zorgen voor ingrijpende veranderingen, een veranderd leven. Je zaken weer op de rit krijgen in een 'nieuw leven met NAH' vraagt de nodige aanpassing, soms op vele fronten. Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant ondersteunt deze mensen en hun naasten.

Wil je meer informatie over hersenletsel, kijk dan op: www.hersenletsel-uitleg.nl 

Signalering hersenletsel

 • Krijgt u te maken met:
  • Agressief gedrag/verhoogde prikkelbaarheid
  • Woede-uitbarstingen
  • Ontremd gedrag, bijv. seksueel
  • Apathisch gedrag

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel!

 • Krijgt u te maken met iemand die:
  • Vaak te laat komt of zijn afspraken vergeet
  • Gemaakte afspraken niet nakomt
  • Niet gemotiveerd lijkt
  • Zegt van alles te doen maar tot niets komt
  • Steeds te veel geld uitgeeft

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel!

 • Merkt u op dat iemand:
  • Zich niet kan concentreren
  • Moeite heeft om de juiste woorden te vinden
  • Steeds vraagt om te herhalen wat er gezegd is
  • Snel moe is
  • Evenwichtsproblemen heeft
  • Zich traag beweegt

Dan is er mogelijk sprake van hersenletsel!

 • Vraag of iemand onlangs of in het verleden getroffen is door of slachtoffer is van:
  • Ongeval met als gevolg een hersenschudding of -kneuzing
  • Beroerte, herseninfarct/hersenbloeding
  • Coma
  • Hartstilstand, -reanimatie
  • Bijna verdrinking
  • Hersenvliesontsteking
  • Vergiftiging (bijv. koolstofmonoxide, oplosmiddelen, leverafwijkingen)
  • Alcohol-/drugsgebruik, verslaving
  • Epilepsie
  • Overige neurologische aandoeningen (b.v. MS, Parkinson)

Wees alert op de 'onzichtbare gevolgen' van hersenletsel.

Heeft u vragen, neem contact op met Informatie- en Adviespunt Hersenletsel.

Overzicht van de mogelijke gevolgen van een hersenaandoening

Neurologische stoornissen

 • Bewustzijnsdaling
 • Verlammingen
 • Coördinatiestoornissen
 • Bewegingsstoornissen (motorische traagheid, overbeweeglijkheid, etc.)
 • Stoornissen in tastzin van temperatuur
 • Overige zintuiglijke functiestoornissen (reuk, smaak, visus, gehoor)
 • Spraak/articulatiestoornissen
 • Stoornissen van de functie van blaas en darmen
 • Stoornissen in seksuele functies
 

Cognitieve stoornissen

 • Geheugenstoornissen
 • Apraxie/onhandigheid
 • Afasie/taalstoornis
 • Afname tempo informatieverwerking
 • Inzicht-overzicht beperking
 • Waarnemingsstoornissen/neglect
 • Organisatie- en planningsproblemen
 • Beperkte probleemoplossing
 • Attentie- en concentratiestoornissen

Verandering van persoonlijkheid, emotie en gedrag

 • Apathie
 • Initiatiefvermindering
 • Prikkelbaar/snel geïrriteerd raken
 • Stemmingsveranderingen en -wisselingen
 • Woede-uitbarstingen/agressie
 • Ontremd gedrag
 • Eetontremming
 • Libidoverandering
 • Decorumafname
 • Risicozoekend gedrag
 • Emotionele vervlakking
 • Dwanglachen/huilen
 • Egocentriciteit
 • Empathie-afname
 • Veranderd gevoel voor humor
 • Moeite met relativeren
 • Verstoord ziektebesef/ziekte-inzicht

Psychiatrische gevolgen

 • Psychotische stoornissen
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornis


Stoornissen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel kunnen in vele combinaties voorkomen!

Ga naar de inhoud