Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Over ons

NAH Netwerk Zuidoost Brabant

Sinds 1995 hebben een aantal (boven)regionale instellingen zich verenigd in het NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Het NAH Netwerk wil zich inzetten op het leervermogen van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) om hun zelfredzaamheid te vergroten en resocialisatie doelgericht te activeren om zo de afhankelijkheid van zorg aanzienlijk te verminderen.

Doelstelling 

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant adviseert bij het vinden van passende NAH zorg en draagt bij aan het verder ontwikkelen en verspreiden van specifieke NAH kennis en ervaring.

Doelgroep

De doelgroep van het Netwerk is breed gedefinieerd, allen kunnen een beroep doen op het Netwerk voor advies en voorlichting:

  1. NAH-getroffenen en hun naasten. De naasten worden expliciet genoemd, omdat NAH niet alleen de direct getroffene aangaat. Ook bij zijn naaste omgeving (ouders, partner, gezin met ev. jonge kinderen of pubers) kan 'een breuk in de levenslijn' optreden. 
  2. Betrokken informele vrijwilligers, waaronder mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en ex- cliënten.
  3. Zorgaanbieders, die NAH-getroffenen in hun cliëntenpopulatie hebben en zich specifiek op de zorg aan hen richten.
  4. Gemeentes en wijkteams, die in het kader van de WMO een belangrijke zorgtaak hebben richten de NAH-getroffenen en hun naasten.

Kernactiviteiten

Het NAH netwerk richt zich op de volgende kernactiviteiten:

1. Breinlijn

Breinlijn biedt persoonlijk advies en voorlichting. Hier kan men terecht met vragen op het gebied van zorg, begeleiding, behandeling, werk, opleiding, wonen, vrijetijd en dagbesteding, lotgenotencontacten, mantelzorg, sociale contacten en relaties. Zie verder Breinlijn.

2. Sociale Kaart

Naast een duidelijke sociale kaart van NAH netwerk partners biedt het netwerk een breed overzicht van formele- en informele zorg in de regio. Ook regionaal en lokale georganiseerde bijeenkomsten voor en met lotgenoten - bijvoorbeeld Café Brein – zijn te vinden op de website.

3. Kennisontwikkeling en -deling

Via de website, nieuwsbrieven en facebook wordt kennis en ervaring over NAH gedeeld. Zowel voor professionals als cliënten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website. Jaarlijks organiseert het netwerk een symposium met een actueel thema voor zorgverleners, gemeenten of andere geïnteresseerden. Het NAH Netwerk beschikt over een Facebook pagina gericht op mensen met NAH en hun naasten: NAH Netwerk Zuidoost Brabant. Hier worden aankondigingen van bijeenkomsten geplaatst en andere relevante informatie.

 

Jaarbericht

Voor een nader overzicht van de activiteiten van het NAH Netwerk Zuidoost Brabant wordt verwezen naar het jaarbericht:

De aangesloten partners zetten zich vanuit verschillende disciplines en sectoren in om de beste zorg te bieden aan kinderen en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel. Dit betreft de zorg in de acute fase (ziekenhuis), de revalidatiefase en de chronische fase (focus op het "gewone" dagelijkse leven). Kennis over en ervaring met NAH wordt actief gedeeld tussen de partners in het netwerk.

Organogram

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant kent de volgende overlegorganen en projectgroepen. Het Netwerk wordt ondersteund door twee netwerkcoördinatoren. Zij zijn te bereiken via de contactpagina.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech