Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Mantelzorg

NAH heeft de cliënt nooit alleen. De gevolgen zijn vaak zo ingrijpend dat de hele omgeving van de cliënt erdoor getroffen wordt. In de beginfase (acute fase), bij het ontstaan van hersenletsel, zal de aandacht vooral gericht zijn op het overleven. Wanneer de situatie meer stabiel is komt er meer aandacht voor de mogelijke gevolgen. De aandacht gaat nu uit naar de behandeling. De duur van deze tweede fase (de behandeling) is voor iedereen verschillend. Het accent ligt nog steeds op de lichamelijke beperkingen. Daarnaast ontvangt u in deze periode meer informatie over de gevolgen op langere termijn. 
Na de behandeling gaat het om de confrontatie met blijvende gevolgen en stoornissen en het daarmee leren omgaan. Dit wordt ook wel de chronische fase genoemd. 

De partner van iemand met hersenletsel wordt gedwongen zijn positie opnieuw te bepalen. In de relatie kan sprake zijn van eenrichtingsverkeer omdat de gezonde partner meer moet ondersteunen en minder dan voorheen terugkrijgt. Deze situatie kan leiden tot ongelijkwaardigheid. Daarnaast is het voor de partner van belang dat hij voldoende oog heeft voor zijn eigen behoeften. Ongemerkt kan uw nieuwe rol steeds meer van u vragen. Het is dan ook van belang om de grenzen van de eigen belastbaarheid te bewaken. Soms wilt u gewoon uw ervaringen delen met een professional en/of lotgenoot. 

Ondersteuningsmogelijkheden mantelzorg
De meeste gemeenten beschikken over een steunpunt mantelzorg waar u als mantelzorgers ondersteuning kunt krijgen. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn in uw gemeenten dan verwijzen wij u naar uw eigen gemeenten. 

Mezzo
Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerzorg. 
www.mezzo.nl

Café Brein Eindhoven/Helmond
Café Brein is een ontmoetingsplaats voor NAH getroffenen, mantelzorgers en andere belangstellenden, waar bijeenkomsten worden georganiseerd met een thematische opzet rondom NAH. Vind hier meer informatie over Café Brein.

Gids
Er bestaat een gids voor partners en naasten van mensen met NAH: “Zorgwijzer Partners”.
Deze is te bestellen via de Hersenstichting Nederland:
ISBN 978-90-802-973-7-1 
www.hersenstichting.nl

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech