Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Gevolgen

De gevolgen van hersenletsel worden voornamelijk bepaald door de plaats, de ernst en de omvang van het aangedane deel van de hersenen en niet door de oorzaak. 

De mogelijke gevolgen kunnen worden verdeeld in lichamelijke en psychische gevolgen. De lichamelijke en psychische gevolgen kunnen in verschillende combinaties voorkomen waardoor ze kunnen leiden tot grote problemen bij de diverse activiteiten. 

Lichamelijke gevolgen

Ook hiervoor geldt dat de gevolgen afhankelijk zijn van de locatie en de ernst van de beschadiging en zich dus op diverse gebieden kunnen uiten. Het meest bekend zijn de gevolgen op motorisch gebied (het bewegen): de halfzijdige verlamming, spasme, coördinatie en bewegingsstoornissen (onwillekeurige bewegingen) etc. 

Daarnaast kunnen er ook verstoringen ontstaan op het gebied van de sensibiliteit (het gevoel), op zintuiglijk gebied (zien, horen, smaken of proeven, ruiken) en vegetatieve functies (stofwisseling, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering). Veel mensen met NAH hebben last van hoofdpijn en duizeligheid als gevolg van teveel prikkels. Ook vermoeidheid vormt een veelgehoorde klacht na hersenletsel.

Psychische gevolgen

 • Stoornissen in aandacht, concentratie, geheugen
  Stoornissen op deze gebieden komen regelmatig voor na hersenletsel. Deze stoornissen kunnen na verloop van tijd minder worden of zelfs herstellen.
 • Stoornis in de oriëntatie in ruimte, tijd en persoon 
  Deze stoornis kan langdurig aanwezig zijn en werkt sterk beperkend in het sociale leven. 
 • Onvermogen tot plannen en organiseren
  Het aanpassingsvermogen wordt hierdoor verminderd. 
 • Verminderd of geen ziekte-inzicht 
  Ziekte-inzicht is van wezenlijk belang voor het slagen van de behandeling. Daarnaast kan het bijdragen aan spanningen tussen de getroffene en diens omgeving.
 • Emotionele veranderingen (komen regelmatig voor) 
  Emotionele vervlakking (weinig diepgang in emoties), emotionele labiliteit (huilen zonder aanleiding), stemmings- en gedragsveranderingen (achterdocht, argwaan).
 • Persoonlijkheidsveranderingen
  Apathie (=initiatiefvermindering), ontremd gedrag, verhoogde prikkelbaarheid, agressieve reacties. Het karakteristieke gedrag van de persoon is veranderd.
 • Afasie (taalstoornissen, zoals woordvindingsproblemen), agnosie (onvermogen een voorwerp te herkennen) en apraxie (onvermogen om een doelbewuste handeling uit te voeren). 
 • Psychiatrische stoornissen
  Zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, posttraumatische stressstoornis, psychose. 
  Deze stoornissen komen incidenteel voor en kunnen worden behandeld door een psychiater.
  De omvang, ernst en duur van de gevolgen zijn bij iedereen anders en het is lastig om vooraf een prognose te geven over de mate van herstel.
  Veel mensen met een vorm van hersenletsel gaan na een ziekenhuisbezoek of –opname naar huis. Een deel met een verwijzing voor verdere behandeling in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. Een ander deel zonder advies/verwijzing voor verdere behandeling. Dit laatste betekent vaak niet dat er geen beperkingen of gevolgen zijn van het hersenletsel. 

Mocht u de indruk hebben dat er sprake is van een of meerdere van bovenstaande gevolgen van hersenletsel neemt u dan contact op met uw huisarts en informeer naar behandelmogelijkheden. Kijk ook bij: 'Herken NAH'.

Meer informatie over hersenletsel kunt u bijvoorbeeld vinden op: www.hersenletsel.nl

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech