Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Zorg in de regio

 

Naam organisatie + websiteadresSavant Zorg
www.savant-zorg.nl
ContactgegevensTel. Zorgcentrale: 0492 572 000
E-mailadres: zorgcentrale@savant-zorg.nl

De zorgcentrale is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur
Aanbod
 • Verpleging en verzorging thuis
 • Gespecialiseerde verpleging thuis
 • Savant Vitaal Thuis (behandeling en begeleiding aan huis)
 • Verzorgingshuiszorg
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een lichamelijke beperking
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met dementie
 • Dagbehandeling en dagopvang
 • Wonen bij Savant
 • Gespecialiseerde thuisbegeleiding
 • Hulp bij het huishouden
 • Savant Culinair
 • Medische hulpmiddelen
 • Seniorendienstverlening
 • Personenalarmering en alarmopvolging

Wij onderscheiden minimaal de volgende klantgroepen:
 • de zelfstandige senior: huishoudelijke zorg, laagcomplexe zorg (steunkousen, hulp bij wassen en aankleden);
 • de herstelgerichte klant: veelal kortdurende zorg bijvoorbeeld na ziekenhuisopname;
 • de klant met chronisch complexe zorgvraag thuis en in de woonzorgcentra;
 • de klant met beperkte zelfregie: de psychogeriatrische klant;
 • de terminale klant;
 • de klant in ontregelde gezinssituaties.


Savant Zorg participeert actief in de Quartz CVA keten. Vanuit deze keten hebben wij aandacht voor het totale CVA proces. Dat betekent vanaf preventie tot en met zorg in de chronische fase. Naast de CVA keten leveren wij ook diensten aan klanten met andere vormen van NAH.

Savant Zorg wil de zelfredzaamheid van de klant versterken. Met het versterken van die zelfredzaamheid willen wij een positieve invloed hebben op het welbevinden van de klant en daarmee de kwaliteit van leven.

Wij streven dus naar het verbeteren van het zelfstandig functioneren van de client/het clientsysteem door het stapsgewijs (weer) leren structureren en organiseren van dagelijkse activiteiten om (zoveel mogelijk) op eigen kracht te kunnen functioneren waardoor het welzijn van de client wordt bevorderd.

Ook voor mantelzorgers van mensen met dementie en/of mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) bieden wij ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de inzet van video interactiebegeleiding (VIB).
ToegangAls u graag persoonlijk advies krijgt, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de Zorgcentrale. Zij vertellen u graag over de mogelijkheden.
WerkgebiedGemeenten:
 • Helmond
 • Nuenen
 • Heeze
 • Eindhoven
 • Laarbeek
 • Gemert/Bakel
 • DeurneAsten
 • Someren
 • Geldrop/Mierlo
Disciplines in dienst
 • Huishoudelijk verzorgenden
 • Verzorgenden
 • Verpleegkundigen
 • Zorgco_rdinatoren (in onze woonzorgcentra)
 • Wijkverpleegkundigen
 • Casemanager dementie & NAH
 • Geriatrisch verpleegkundige
 • Gespecialiseerde thuisbegeleiders
 • Fysiotherapeuten
 • Logopedisten
 • Dietisten
 • Ergotherapeuten
 • Psychologen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech