Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid biedt een breed onderkende meerwaarde, niet alleen ten opzichte van de reguliere hulpverlening en ondersteuning, maar vooral ook daarbuiten. Ervaringsdeskundigen hebben doorgaans een onafhankelijke, positief-kritische houding jegens (zorg)instellingen en maatschappelijke organisaties. Mede daardoor bieden zij een vernieuwende blik op zorg, maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning.

Belangrijke aspecten van ervaringsdeskundigheid zijn:

  • eigen ervaringen goed kunnen hanteren en in staat zijn tot zelfreflectie;
  • verbinding kunnen leggen met andere cliëntverhalen en het bredere ‘cliëntperspectief’ (zich kunnen inleven in de ander en richten op de ander)
  • op de hoogte zijn van algemene kennis van NAH en van vaardigheden om met de gevolgen van NAH om te gaan
  • ervaringskennis kunnen overdragen en toepassen in contact met anderen
  • ruimte maken voor het persoonlijk herstelproces voor anderen
  • bevorderen van een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving

In 2015 is in de regio Zuidoost Brabant een Hersenletsel Centrum opgericht. De bedoeling is dat mensen met een hersenletsel als vrijwilliger actief zijn in dit Hersenletsel Centrum. Zo kunnen zij mensen met hersenletsel verder helpen in hun ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan de volgende functies:

Meer informatie is te vinden in de powerpoint die is gegeven tijdens de Kick Off door Riny Pepels.

Verhalen van ervaringsdeskundige: Bernd VolbertMarja

 

Trainingen 2016:

NAH Ervaringskracht 

 

Trainingen 2015:

NAH Ervaringskracht 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech