Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Contactpersonen netwerk

Wat is het Contactpersonennetwerk? 

Het Contactpersonennetwerk (CPN) van het NAH Netwerk bestaat uit vertegenwoordigers (professionals) die voor de eigen organisatie gelden als NAH contactpersoon. Zij komen tweemaal per jaar bijeen om specifieke NAH kennis te verwerven en te delen. De bijeenkomsten zijn afgewisseld met inhoudelijke en beleidsmatige thema’s rondom NAH. 

De contactpersoon van de betreffende organisatie koppelt de informatie uit de bijeenkomsten terug naar de achterban c.q. beroepsgroep. 

Daarnaast is deze contactpersoon vanuit de eigen organisatie én voor externen aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen rondom NAH en het (behandel)aanbod in de eigen organisatie. 

Voorgaande bijeenkomsten  

De bijeenkomsten van het CPN staan op deze site vanaf 25 november 2008 toen deze site operationeel is geworden.  


Contactpersonenbijeenkomst 3 november 2016

Ervaringsdeskundigheid: meerwaarde?!

De inzet van ervaringsdeskundigen staat volop in de belangstelling. Deze middag gaan we in op welke meerwaarde het oplevert en voor wie? En wat vraagt het van de professional?

Deze middag staat in het teken van informatieoverdracht en dialoog en biedt de mogelijkheid om te netwerken.

 

Programma:

13.00 - 13.15: Inloop en Ontvangst

13.15 - 13.30: Opening

13.30 - 14.15: Ervaringsdeskundigheid bij NAH door Jeroen Kwak ( Manager Zorgbelang/ Senior Beleidsadviseur Centrum voor Herstel, Ontwikkeling en Ontplooiing van GGZ Breburg)

14.15 - 14.45: Inhoud trainingen door Renske Mol en Lèneke van der Velde (Trainer en co-trainer ervaringsdeskundigheid) 

14.45 - 15.15: Ervaringsdeskundigheid: meerwaarde?! Interview met alle betrokkenen (professional, ervaringsdeskundige en patiënt/cliënt)

15.15 - 15.45: PAUZE

15.45 - 16.30: Dialoogsessies

16.30 - 17.00: Afsluiting en netwerken

 

Tijd: 13:00 tot 17:00 uur

Locatie: Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Revalidatiecentrum Blixembosch, Toledolaan 2 Eindhoven

 

U kunt zich aanmelden tot 13 oktober op onderstaand e-mailadres:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o.v.v. aanmelding CPN symposium 3 november met vermelding van uw organisatie en functie.

 

Bekijk uitnodiging...

Presentatie 1

Presentatie 2

Presentatie 3

Presentatie 4

Bekijk verslag


 

Contactpersonenbijeenkomst 15 oktober 2015

Familieparticipatie!

Wat vraagt dit van professionals in de samenwerking met de cliënt en mantelzorger(s).

Het programma:
·        13:00 Inloop / ontvangst        
·        13:15 Opening

Workshop:         Familieparticipatie en Eigen kracht benadering.
Door: Petra Rijnders, hoofd woonverpleging de Zorgboog, Marieke Lips psycholoog de Zorgboog en Gerrit Ugen, eigen kracht coach de Zorgboog

Workshop:        Getouwtrek met familie of een waarde(n)vol gesprek?
Door Nonja van Grinsven, GZ-psycholoog en orthopedagoog SWZ, Iris Versteijnen, orthopedagoog SWZ en Wim Hordijk, pastor en ervaringsdeskundige.

·        Pauze

Workshop:        Omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
Door Suzan Linders, coördinator agressie bij Archipel.
Ging u ook in de zorg werken met de gedachte: “Ik word vaak bedankt voor mijn inzet en ontvang hier misschien soms wel een lekker chocolaatje voor……..”
Anno 2015 worden mensen steeds mondiger en de cliënt en diens netwerk ook. Waar ligt de grens……?
Op interactieve wijze heeft u kennis gemaakt met grensoverschrijdend gedrag en de (emotionele) gevolgen daarvan.

·        16:30 Afsluitende borrel

Presentatie 1: Familieparticipatie door NAHZO

Presentatie 2: Familieparticipatie door Archipel

Presentatie 3: Familieparticipatie door de Zorgboog

Presentatie 4: door Marjan Enning (NAHZO)

Gedicht Wim Hordijk

Lees hier het verslag


Contactpersonenbijeenkomst 23 april 2015

Elkaar vinden! 

Invulling geven aan de rol als contactpersoon van het NAH Netwerk. 
Presentatie 1: Ontstaan NAH Netwerk Zuidoost Brabant. 
Presentatie 2: Hersenletselcentrum Zuidoost Brabant. 
Presentatie 3: Lancering nieuwe website! 

Lees het verslag


Contactpersonenbijeenkomst 16 oktober 2014: Inzet van e-health in de zorg voor mensen met NAH. Lopen wij achter? 

E-health is een verzamelnaam voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologie, voornamelijk internet, om de gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren. 

De ontwikkeling van digitale ontwikkelingen in de zorg neemt een hoge vlucht. Het symposiumprogramma ging in op die digitale mogelijkheden in de zorg voor mensen met hersenletsel. Wat vraagt het van de organisatie en wat vraagt het van de professionals ? Zijn we als organisatie klaar voor de cliënt en zijn systeem uit de huidige tijd? 

Na een inleiding over de achtergrond van e-health werd ingegaan op de voorwaardenscheppende omstandigheden voor het gebruik van e-health binnen de zorg, zowel organisatorisch als praktisch. In de daarop volgende workshop werd ingegaan op het gebruik van apps in de praktijk. 

Overzicht workshops:

 • Workshop ‘Zorg in beeld’ (Mevrouw Ilse Gorky, beleidsmedewerker De Zorgboog)
 • Workshop ‘Communiceren met afasie in de praktijk’ (Mevrouw Tilly van Bussel, activiteitenbegeleidster Afasiecentrum Archipel en de heer Peter Sanders, ervaringsdeskundige/ afasiepatiënt)

Na de workshops was er gelegenheid  om te netwerken. Daarna gingen ruim 80 bezoekers met elkaar in discussie op basis van stellingen, waarop stemmen uitgebracht konden worden.

Enkele opvallende zaken: 

 • 100% van de stemmers was het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling: ‘E-health; we worden ingehaald door mensen met hersenletsel’
 • Ruim 25% van die stemmers maakt geen gebruik van e-health.
 • 84%  is enthousiast over de mogelijkheden van e-health
 • 93,8% is het geheel of gedeeltelijk eens met de stelling dat medewerkers cliënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van e-health
 • 91,6% is geïnspireerd geraakt en gaat morgen aan de slag; 
 • 90% van der stemmers denkt dat e-health iets is wat ingezet kan worden in hun organisatie.
 • 85,7%  van de stemmers vindt dat ICT- medewerkers niet weten wat nodig is voor cliënten met hersenletsel.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waar deelnemers geïnspireerd zijn om verder aan de slag te gaan met de inzet van e-health in de zorg aan mensen met hersenletsel en hun naasten. Een ontwikkeling, die past in het tijdsbeeld.

Links:

Presentatie door Ilse Gorgy - De Zorgboog

Presentatie Inzet van e-health voor mensen met NAH. Lopen wij achter? 

 


 

Contactpersonenbijeenkomst 24 oktober 2013:  Vermoeidheid na hersenletsel: de meest voorkomende klacht

Vermoeidheid na Niet Aangeboren Hersenletsel heeft een hoge prevalentie en alle professionals hebben ermee te maken. Daarom werd deze Inhoudelijke bijeenkomst van het CPN aan dit onderwerp gewijd.

Na een inleiding over het begrip vermoeidheid werd ingegaan op de verschillende behandelmogelijkheden: groepsbehandeling (psycholoog), belasting en belastbaarheid (ergotherapeut) en de mogelijkheden van de fysiotherapeut bij vermoeidheid. 

Vermoeidheid herkennen en er iets mee kunnen doen.

Programma:

 • Vermoeidheid, wat is nu eigenlijk het probleem?
  Mevrouw Yndee van Os, neuropsycholoog  Elkerliek ziekenhuis

 • Groepsbehandelingen 'Vermoeidheid de baas'
  De heer Bram Nusselein, psycholoog Catharina ziekenhuis 

Pauze, netwerken

 • Belasting en belastbaarheid
  Joyce Rutten, Ergotherapie van Bakel

 • NAH-Fysionet, vermoeidheid: mogelijkheden van de fysiotherapeut
  Maaike van Suijlekom

Na de inleidingen was gingen de bezoekers in gesprek met het panel, bestaande uit de inleiders en met elkaar.

Aan het eind van de bijeenkomst werd er op passende wijze afscheid genomen van mevrouw I. Brinksma.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, waarin veel inzichten opgedaan konden worden om mensen met het moeilijke probleem ‘vermoeidheid’ verder te helpen c.q. te ontlasten.Links:

Presentatie Bram Nusselein - Vermoeidheid de Baas

Presentatie Maayke van Suijlekom - Vermoeidheid bij NAH

Presentatie Ruth Kempers - LinkedIn

Presentatie Y van Oss - Vermoeidheid

Naslagwerk Ergotherapie bij vermoeidheid

 

 

 

 

  


 Contactpersonenbijeenkomst 18 april 2013:  Participatie in de zorg. Wat vragen we nu eigenlijk van een NAH client en de omgeving?

 

CPN 18 april,

Participatie in de zorg.

Wat vragen we nu eigenlijk van een NAH cliënt en de omgeving.

Dit was de centrale vraag van deze beleidsbijeenkomst voor de contactpersonen van het NAH netwerk zuidoost Zuidoost Brabant.

Vanuit verschillende invalshoeken en organisaties werd deze vraag belicht. Hoe gaan we ermee om, wat doen we al, waar zien we mogelijkheden en wat kunnen we van elkaar leren.

Een bijeenkomst waarin duidelijk wordt dat de organisaties op zeer indrukwekkende en creatieve manier omgaan met de uit de overheid opgelegde veranderingen. 

De inleidende spreker was dhr. H. Hendriks van Archipel die een kijkje gaf in drie transitiedenkende programma's die ze bij Archipel zijn begonnen. Vanuit de visie: wat wil de klant, hij is namelijk koopkrachtig, en wat heeft hij nodig van mij als organisatie.  

Bij de WMO is men begonnen met "keukentafel gesprekken", deze kanteling is gebaseerd op de wens om mensen en sociale netwerken in hun eigen kracht te plaatsen. De gesprekken hebben betrekking op de mogelijkheden van de cliënt zelf, de omgeving en de noodzaak van professionele hulp. Deze pilot is opgegaan in WIJEindhoven, een samenwerkingverband op initiatief van de gemeente.

Vervolgens heeft WIJ Eindhoven een workshop verzorgd. In Eindhoven participeren verschillende organisaties in WIJ teams. Belangrijk is de laagdrempelige aanwezigheid in de wijk.

Lunet zorg heeft uitleg gegeven over hun Wijksteunpunten, een huiskamer in de wijk waar de wijk en klanten elkaar ontmoeten. Zij kunnen hier gezamenlijk eten en activiteiten ondernemen. Duidelijk moet worden dat klant en omgeving wat voor elkaar kunnen betekenen.

SWZ heeft in hun workshop informatie gegeven over lunchroom de Keyser. Een leerwerkbedrijf waar heel duidelijk de vraag om begeleiding en het commercieel denken samen gaan. Hier zijn NAH cliënten werkzaam in een gestructureerde, voor hun aangepaste, omgeving. 

 

Een middag waar veel inzichten elkaar gevonden hebben . Vol inspiratie is deze middag afgesloten.

Alle sprekers willen wij nogmaals bedanken voor de inzet en de wokshops tijdens deze middag.

De contactpersonen bedanken wij voor hun interesse en input. 

 
(De foto's komen mogelijk nog)

 

Links:

Presentatie door Hans Hendriks, manager programma Client in Regie

Presentatie door Maartje van Doorn, Consulent MEE Zuidoost Brabant

Presentatie door WijEindhoven

Presentatie door Sharon Buquet, Wmo-projectmedewerker Lunet zorg

Presentatie door Barbara Baaijens

 

 


 

Contactpersonenbijeenkomst 25 oktober 2012:  Rouw en Verlies bij NAH

Foto's:

 

Links:

Samenvatting

Presentatie door Riët Daniël, psycholoog van Archipel

Presentatie door Frank Wiendels, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Presentatie door Henny Grote Schaarsberg, geestelijk verzorger & Nonja van Grinsven, gedragskundig 

 


 

Contactpersonenbijeenkomst 19 april 2012:  De begeleiding van AWBZ naar WMO: hoe bereiden organisaties en gemeenten zich voor op deze transitie

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant organiseert één maal per jaar een beleidsbijeenkomst voor haar convenantpartners.

Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op donderdag 19 april op een locatie van de Zorgboog: st. Jozefsheil in Bakel.
Het centrale thema was "De begeleiding van AWBZ naar WMO: hoe bereiden organisaties en gemeenten zich voor op deze transitie"

Bij deze bijeenkomst waren circa 40 deelnemers aanwezig. Inge Maas en Trudie van der Wielen gaven een levendige presentatie hoe respectievelijk de gemeente Eindhoven en de gemeente Helmond vorm en inhoud trachten geven aan deze ingrijpende wijziging. Uiteraard werd er uitgebreid stilgestaan bij welke mogelijke gevolgen deze transitie kan hebben voor de NAH-cliënt en zijn of haar steunstructuur.

In de middag was er aandacht voor hoe zorgaanbieders op deze ontwikkelingen inspelen. Har Reynen (SWZ) en Rian van der Schoot (Lunetzorg) gaven een doorkijkje in hoe zij anticiperen op de komende veranderingen.

Duidelijk is dat er veel gaande is met betrekking tot dit thema en veel nog onduidelijk is hoe uiteindelijk de begeleiding vanuit de WMO er uit gaat zien.
De aanwezigen waren het er over eens om dit thema in de nabije toekomst terug te laten komen om op deze manier bij gepraat te worden over de laatste ontwikkelen en een bijdrage te leveren van de discussie hierover.

Links:

SWZ: voorbereiding WMO, vanuit SWZ
Gemeente Eindhoven en Helmond: transitie AWBZ begeleiding naar WMO

 


 

Contactpersonenbijeenkomst 6 oktober 2011 : Verslag contactpersonenbijeenkomst NAH netwerk 

Het NAH Netwerk Zuidoost Brabant organiseert jaarlijks één thematische bijeenkomst ten behoeven van haar contactpersonen en geïnteresseerden.

Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats bij SWZ te SON op 6 oktober 2011. Het onderwerp: "Ziet u de mantelzorger?". Het ondersteunen van de mantelzorger door de professional.

 

De bijeenkomst bestaat uit een workshop en een onderlinge kennisuitwisseling. Wat zijn de ontwikkelingen binnen de ondersteuning van mantelzorgers van NAH getroffenen in uw organisatie? Heeft u of uw organisatie expertise op dit gebied dan is dit een unieke kans om het met mede-geïnteresseerden te delen.

 

Programma:

13.30 Ontvangst en opening
13.45 Film "Op eigen kracht"
14:00 Onderlinge kennisuitwisseling
15:00 Workshop door dhr. P. Vrancken van Axon leertrajecten
16:45 Afsluiting en borrel

De workshop heeft gezorgd voor inzicht in hoe u een mantelzorger kunt voorbereiden op het samenleven met een partner met NAH en hoe u hierbij handreikingen kunt bieden.

De PowerPoint presentatie die door de heer Vrancken is gegeven is toegevoegd. Daarnaast zijn er twee lijsten toegevoegd. De EDIZ (Ervaren Druk Informele Zorg) en de CSI (Caregiver Strain Index).

De middag werd afgesloten met een hapje en drankje voor de deelnemers waar ervaringen werden uitgewisseld en netwerk contacten werden gelegd.

De werkgroep CPN kijkt terug op een geslaagde middag, gezien de vele positieve reacties.

Mocht u nog opmerkingen hebben en/of suggesties voor de volgende bijeenkomst neemt u dan contact op met de ketencoördinator via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Tel: 040-2140404

 

 

Links:

PowerPoint presentatie door de heer Vrancken
EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg)
CSI (Caregiver Strain Index)


Foto's:

 


 

Het kan anders!

Hoe kan minder meer worden voor de NAH cliënt?

 

Ruim 65 professionals uit 20 verschillende zorgorganisaties waren aanwezig op de beleidsmatige CPN-bijeenkomst die in het teken stond van integraliteit van het zorgaanbod en de geplande bezuinigingen in de gezondheidszorg (klik hier voor de programmapresentatie) .


Uitgangspunt van deze middag is het visiedocument: "Integrale zorg in de eigen omgeving: de toekomst van chronische zorg en de huidige eerste lijn" van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Mevrouw drs. D. van den Brink ligt dit document toe en zet de speerpunten van het regeerakkoord uiteen.

De middag had ten doel om inzicht te krijgen in geplande veranderingen bij het Ministerie van VWS. "Zorg nabij" is het voornaamste speerpunt. Lees voor meer informatie de presentatie van drs. D. van den Brink .


Het NAH Netwerk vindt het van essentieel belang om vanuit cliëntperspectief te bekijken wat deze wijzigingen inhouden voor getroffenen. Meneer Adriaanse, getroffene, was uitgenodigd om hierover zijn verhaal uiteen te zetten.

 


Daarna werd het visiedocument bediscussieerd vanuit vier verschillende perspectieven: cliënt en zijn systeem, NAH Netwerk, Specialistische zorg en gemeenten. De bijeenkomst eindigde met de plenaire terugkoppeling waarin het Ministerie van VWS de volgende punten zijn meegeven a.d.h.v. de speerpunten:

 

 • Zelfmanagement en eigen regie cliënt: de participatiegedachte is positief, echter een deel van de NAH-doelgroep heeft geen ziekteinzicht, zij kunnen nauwelijks een hulpvraag te formuleren en blijven om deze reden afhankelijk van zorgverlener/netwerk. De NAH- doelgroep met onzichtbare gevolgen is een risicogroep. In een aantal gevallen zal de inzet van specialistische zorg gefaciliteerd moeten worden. We schatten in dat het percentage NAH-clienten die in staat zijn tot 'zelfmanagement' zeer minimaal is (5%). De vraag is of 'zelfmanagement' uiteindelijk geen duurdere zorg wordt wanneer iemand door zelfoverschatting toch in de problemen komt en alsnog op specialistische zorg is aangewezen.
 • Samenhangende zorg/basiszorg : vroegtijdige signalering en kunnen ingrijpen zal aandacht moeten krijgen in de verdere uitwerking van de beleidsplannen. Signalering is belangrijk om in de basiszorg te kunnen verwijzen naar specialistische zorg;
 • Versterking basiszorg dicht bij huis: specialisme in de basiszorg is nodig, momenteel is de specialistische zorg voor mensen met NAH onvoldoende. Kansen worden gezien in het verder uitwerken van het speelveld van de eerste en tweede lijn. Hierbij werd gedacht aan wijkgerichte zorgteams met gespecialiseerde professionals t.b.v. inbreng specialistische zorg in de eerste lijn. Hiervoor is het belangrijk dat de specialistische zorg zich goed gaat profileren in de eerste lijn. Concurrentie zou hierin geen belemmering moeten vormen: de patiënt en de specialistische deskundigheid moeten centraal staan;
 • Gemeenten gaan zorgen voor makkelijk contact: aandacht voor borging deskundigheid NAH. Gemeenten zetten in op vrijwilligers en mantelzorgers, er zal professionele begeleiding nodig zijn van deze groepen zodat zij adequaat hun hulp uit kunnen oefenen. Wat zeker niet vergeten moet worden is de training van de partner van een persoon met NAH.
 • Substitutie: binnen de huidige financieringsstructuur kan de eerste lijn niet voorzien in systeembehandeling. NAH heb je niet alleen. Het systeem is kritische succesfactor bij herstel, symptoombestrijding en maatschappelijke participatie.
 • Begeleiding naar Gemeenten: de ervaring is dat bij een grote groep medewerkers van de gemeenten een gebrek aan NAH kennis bestaat, zeker als het om de onzichtbare gevolgen.

 

Links:

Presentatie opening

Visiedocument:
Integrale zorg in de eigen omgeving: de toekomst van chronische zorg en de huidige eerste lijn


Presentatie Ministerie van Volkswelzijn en Sport

 


 

Bijeenkomst 22 April 2010 : Verslag contactpersonenbijeenkomst NAH netwerk

Het NAH netwerk Zuidoost Brabant organiseert jaarlijks een thematische bijeenkomst t.b.v. haar contactpersonen en geïnteresseerden.
Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats bij de Huize Padua (GGZ Oost) te Boekel.

 

Het onderwerp: "Verandering in gedrag en emotie na NAH"

Direct, na bekendmaking van het onderwerp en programma, stroomde de aanmeldingen binnen. We hebben zelfs mensen teleur moeten stellen omdat er voor maximaal. 80 personen ruimte was.

De middag had ten doel om inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in gedrag en emotie na een hersenletsel, de invloeden ervan op en binnen het gezin en de mogelijkheden van behandeling c.q. begeleiding door de sectoren verpleging en verzorging (SVVE de Archipel), het GGZ Oost Brabant en de lichamelijk gehandicaptensector (SWZ). En last but not least bood de middag gelegenheid elkaar te leren kennen en te netwerken.

 

Na het openingswoord door Marjan Enning, ketencoördinator NAH netwerk ZO Brabant, werd er door Monique van Lanen, psychiater NAH Huize Padua, een inleiding gegeven over deze veranderingen. Zij lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld uit haar praktijk.
Daarna volgde er drie workshops verzorgd door SVVE de Archipel, SWZ en Huize Padua, GGZ-Oost Brabant. Het kostte de organisatoren moeite de workshops op tijd te laten beëindigen waaruit blijkt dat de interesse, de behoefte aan kennis over dit onderwerp en het enthousiasme groot was. Dit werd bevestigd door de diverse reacties van de deelnemers. Hierbij een pluim voor de workshopleiders die hun informatie en kennis op een uitdagende manier hebben overgedragen. De diverse presentaties kunt u op de website terugvinden.

 

De middag werd afgesloten met een hapje en drankje voor de deelnemers waarvan druk gebruik gemaakt. Er werd volop genetwerkt en ervaringen uitgewisseld.

 

De werkgroep CPN kijkt terug op een geslaagde middag, gezien de vele positieve reacties.

 

Mocht u nog opmerkingen hebben en/of suggesties voor de volgende bijeenkomst neemt u dan contact op met de ketencoördinator via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Tel: 040-2140404

 

Presentatie: NAH en Psychiatrie - Verandering in gedrag en emotie
Presentatie: NAH en het gezin, door Stichting SWZ
Presentatie: Omgaan met emoties en gedrag in het verpleeghuis
Presentatie: Gedrags- en communicatieproblemen bij rechtshemisferisch hersenletsel - Deel I, Deel II, Deel III

 

 

 

 

 

 


 

 

Bijeenkomst 15 oktober 2009 : "Pakketmaatregel AWBZ"

Op 15 oktober organiseerde het NAH Netwerk de najaarsbijeenkomst van het contactpersonennetwerk. Zoals gebruikelijk stond deze bijeenkomst in het teken van beleidsmatige ontwikkelingen c.q. veranderingen.

Meer informatie:

Contactpersonennetwerk 19 oktober 2009
Presentatie pakketmaatregel AWBZ, verlies begeleiding in 2009 en 2010

 


 

Bijeenkomst 16 April 2009 : Verslag contactpersonenbijeenkomst NAH netwerk

Verslag contactpersonenbijeenkomst NAH netwerk, 16 april 2009

 

Het NAH netwerk ZO-Brabant organiseert jaarlijks een thematische bijeenkomst t.b.v. haar contactpersonen en geïnteresseerden.
Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats bij de Stichting ORO te Helmond.
We konden ons verheugen op een grote opkomst vanuit de diverse zorgaanbieders en patiëntenverenigingen met ruim 60 deelnemers.
De middag had ten doel om aan de hand van casuïstiek inzicht te krijgen in de noodzaak van samenwerking door de diverse zorgverleners met en t.b.v. de cliënt met NAH en zijn systeem. Daarnaast bood de middag de convenantpartners de gelegenheid hun zorgaanbod op het gebied van NAH te presenteren. En last but not least bood de middag gelegenheid elkaar te leren kennen en te netwerken.
De middag had in zijn geheel een interactief karakter.

 

Na het openingswoord door Marjan Enning, ketencoördinator NAH netwerk ZO Brabant, werden de aanwezigen verdeeld in 6 groepen waarin ze aan de hand van een casusbeschrijving met puzzelstukken het zorgtraject in kaart konden brengen. Hierdoor werd inzichtelijk gemaakt dat het in de praktijk vaak om op elkaar volgende zorgtrajecten gaat, gericht op de patiënt/cliënt met NAH.
De conslusie was dat uit de praktijk blijkt dat niet alleen de cliënt hulpvragen heeft maar ook de mantelzorgers c.q. omgeving van cliënten. Deze vragen kunnen wezenlijk verschillend zijn en de ondersteuning daarbij zou gelijktijdig door de diverse deskundige zorgverleners geboden moeten kunnen worden in afstemming met elkaar en cliënt(systeem).
Praktisch betekent dit dat een lineair verlopend zorgtraject vervangen zou moeten worden door een netwerk rondom de cliënt van zowel mantelzorgers als zorgverleners voor cliënt en mantelzorgers. Daarbij moet er ook ruimschoots aandacht zijn voor arbeid, scholing, vrije tijd etc. (afhankelijk van de levensfase van de cliënt). We denken heel veel samen te werken maar zijn ook tot de conclusie gekomen dat er verbeterslag te maken valt ten gunste van de cliënt.

 

Hierna volgde een korte pauze tijdens welke de deelnemers met elkaar nog verder spraken over de diverse casuïstieken en hoe de conclusies in de praktijk te vertalen.
De pauze werd verder gebruikt om de zorgaanbieders, aangesloten bij het NAH netwerk, de gelegenheid te geven hun presentaties over hun NAH gerelateerd zorgaanbod t.b.v. de speeddating klaar te zetten. Al snel bleek dat de 5 minuten wisseling voor velen tekort was waaruit we de conclusie trekken dat hier veel behoefte aan was.

 

Na afsluiting van het speeddaten werd er dan ook door velen gebruik gemaakt om onder het genot van een drankje en een hapje verder te praten.

 

De werkgroep CPN kijkt terug op een geslaagde middag, gezien de vele positieve reacties.

 

Mocht u nog opmerkingen hebben en/of suggesties voor de volgende bijeenkomst neemt u dan contact op met de ketencoördinator via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 040-2140404

 

 

 

 

 


 

 

Bijeenkomst 25 november 2008 : "Een netwerk in ontwikkeling"Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech